style2
0850 214 3324
Ankara Asfaltı No: 2/A 34718 Acıbadem - Kadıköy - İSTANBUL

Damar Hastalıkları

Karotis (Şahdamar) Hastalığı

Karotis (Şahdamar) Hastalığı

Karotis Şahdamar HastalığıKarotis hastalığı beyni besleyen karotis damarının daralması yada tıkanmasıdır. Karotis hastalığı felç yada beyin fonksiyonlarının kaybı ile karakterize bir durum olan inme nin en önemli nedenidir.

Karotis hastalığı en sık ateroskleroz yani damar sertliğinden kaynaklanır ve karotis hastalarının çoğunda kalp damarlarının yada bacak damarlarının hastalığı bulunur. Yaşla karotis hastalığı artar.

Belirtileri:
Karotis hastalarının çoğunda bir şikayet yada belirti olmaz. Ancak hastalık ilerlediğinde günün birinde aniden inme gelişebilir.
İnme bazen daha hafif şikayetlerden sonra ortaya çıkabilir. Bu şikayetler geçici iskemik atak (TIA) ismi verilir. Bunlar; geçici körlük, kol yada bacakta geçici felç, konuşmakta ve kelimeleri düzgün sıralamakta güçlüktür.Genellikle olay daralmış yada tıkanmış damardan beyne zaman zaman pıhtı atması ve pıhtı ile tıkanan beyin bölgesinin fonksiyonlarının kaybından kaynaklanır. Bu şikayetle çoğu kez birkaç saat en fazla 24 saatte düzelir.

İnme aynı şikayetlerin 24 saatten uzun sürmesi durumudur. Yani körlük, felç, konuşma güçlüğü ve bazen şuur kaybı uzun sürelidir. Hastaların bir bölümü bu olay nedeni ile ölebilir. Sağ kalanların çok az bir kısmı hiç iz kalmadan iyileşebilirken, önemli bir grup hasta sakat kalır ve genelde başkalarına bağımlı olurlar.

Tanı:
Şikayetler çoğu kez doktor için yol göstericidir. Doktor hastanın boynunu dinleme aleti ile dinleyerek karotis hastalığından şüphelenebilir. Ancak kesin tanı çeşitli görüntüleme yöntemleri ile konur. Bunlar içinde en önemlisi Karotis renkli doppler ultrasonografisidir.

Diğer tanı yöntemleri ise Manyetik rezonans anjiografi, Bilgisayarlı tomografik anjiografi ve Arteriyografidir.
 

Tedavi:
Karotis hastalığının tedavisi karotis darlığının derecesine, beyinin kanlanmasına ve hastanın genel durumuna göre değişir.
En yaygın ve güvenilir tedavi yöntemi karotis endarterektomisi olarak isimlendirilen cerrahi yöntemdir. Ancak bu ameliyat operasyon başarısı %97’nin üzerinde olan merkezlerde yapılmalıdır.

Karotis endarterektomisine alternatif bir yöntem ise karotis stentlemesidir. Stentleme lokal anestezi ile yapılabilen ve kateterlerle darlık olan damardaki darlığın genişletilmesi ve içeriye destek bir metal çerçevenin yerleştirilmesidir.

Stentleme karotis endarterektomisine benzer ölçüde etkili ve başarılı bir yöntemdir. Her ne kadar bu alandaki çalışmalar devam etmekle beraber hastanın eşlik eden hastalıkları veya teknik nedenlerle endarterektomi ameliyatının riskli olduğu durumlarda stentleme tercih edilebilir.

 

 

loading