style2
0850 214 3324
Ankara Asfaltı No: 2/A 34718 Acıbadem - Kadıköy - İSTANBUL

Damar Hastalıkları

Postflebitik Sendrom

Postflebitik Sendrom

Toplar damar hastalıkları sonucu hasarlanan damarsal yapıların işleve bozukluğuna bağlı uzun zaman diliminde toplar damar yüksek tansiyonunun etkisiyle dokularda oluşan dolaşım bozukluğu sonucu meydana gelen hasara verilen isimdir. En sık karşılaşılan nedenleri:
  • Derin toplar damarlarda pıhtı oluşması (DVT)
  • Derin toplar damar sistemindeki kapakçıkların bozuk çalışması
  • Varis olarak bilinen yüzeysel toplar damarlardaki bozukluklar
  • Yüzeysel ve derin toplar damar sistemini birbirine bağlayan damarlardaki kapakçıkların bozukluğu sonucu kapakçıklar ve damar duvarının normal yapısının bozulmasıdır.
Sonuçta bacaklarda toplar damar yüksek tansiyonu oluşur. Toplar damardaki basınç artışı bilinen yüksek tansiyon gibi sinsi ve sessiz olarak dokuda beslenmeyi bozar, özellikle ayak bileğinin iç tarafında deri değişikliklerine neden olur. Renk değişimi ve cilt kalınlaşmasından sonra normal yapının bozulmasıyla direnci kırılan bu bölgelerde hızla venöz ülser adı verdiğimiz tedaviye dirençli yaralar oluşur. Postflebitik sendromun gelişmesi nasıl önlenir, tedavisi nedir? Derin toplar damar sisteminde pıhtı oluşmuş tüm hastalar kapakçıkların bozulmasına bağlı olarak postflebitik sendrom gelişmesi için ilk sıradaki adaylardır. Bu hastaları uzun süre kontrolsuz kendi haline bırakılmış varisli hastalar izler. Kısaca toplar damar bütünlüğünün bozulduğu hastaların hemen hepsinde bu tablo oluşabileceğinden gerekli önlemlerin zamanında alınması gereklidir. Toplar damar hastalıklarının en uç noktasında bulunan bu tablonun ortaya çıkmaması için konusunda uzmanlaşmış bir doktorun sürekli kontrolu altında bulunmak ve önerilen tedavi şemasına harfiyen uymak gerekmektedir. Tedavi şemasının en önemli ve vazgeçilmez yapı taşı ise basınç tedavisidir. Postflebitik

loading